All posts by: Vanja Purić

About Vanja Purić

      Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć « tipa operacije 19.1.1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za izradu lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2023. – 2027. za LAG-ove koji su odabrani […]

    Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Brač na Sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine donio je tri Odluke o odabiru projekata  prijavljenih na sedmi LAG natječaj, a treći za tip operacije “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Izglasane su tri […]

  Lokalna razvojna strategija predstavlja temeljni dokument za  provedbu  razvoja područja LAG-a Brač, stoga Vas pozivamo na uključivanje u javno savjetovanje vezano uz nacrt dokumenta. Javno savjetovanje otvoreno je do petka 22. rujna 2023., a svoje primjedbe i komentare možete uputiti putem maila: ured.lagbrac@gmail.com   Nacrt dokumenta možete preuzeti ovdje:LRS_2023.-2027._LAG-a Brač_pročišćena         […]

U petak 8.9.2023. i subotu 9.9.2023. organiziran je četvrti Festival održivog razvoja FOR F-LAG FESTIVAL. Organizirali su ga Lokalna akcijska grupa “Brač” i Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Brač”. Festival su podržale i jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Supetar ustupanjem prostora za održavanje festivala i gradnju suhozida te Općina Sutivan i Općina Nerežišća ustupanjem štandova […]

  Lokalna akcijska grupa Brač objavljuje drugu izmjenu sedmog LAG Natječaja za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, a  trećeg za tip operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Upravni odbor LAG-a Brač na sjednici održanoj 25.8.2023. godine je […]

  Lokalna akcijska grupa Brač objavljuje prvu izmjenu sedmog LAG Natječaja za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, a  trećeg za tip operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Upravni odbor LAG-a Brač na sjednici održanoj 17.8.2023. godine je […]

                            2. izmjena: Lokalna akcijska grupa Brač objavljuje drugu izmjenu sedmog LAG Natječaja za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, a  trećeg za tip operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i […]

Upravni odbor LAG-a BRAČ dana 3.7.2023. godine donio je Odluku o poništavanju Natječaja za TO 3.3.1. (7.4.1.) „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” objavljenog 22.5.2023. godine.      

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima i to za pokretanje gospodarskih aktivnosti kao i za očuvanje radnih mjesta, a u svrhu poticanja konkurentnosti gospodarstva na otocima i poluotoku […]

  LAG Brač objavljuje, dana 22.05.2023. godine, sedmi LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, a  treći za tip operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – sukladna Mjeri 7.4.1 PRR, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač 2014.-2020. […]