Splitsko-dalmatinska županija objavila je tri (3) natječaja vezana uz sufinanciranje:

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu, su na primjer nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, nabava vozila za gospodarske svrhe, ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga, ulaganja u marketinške aktivnosti, stručno osposobljavanje. Za ostale prihvatljive troškove, te uvjete natječaja saznajte na priloženom linku.

 

Prihvatljivi troškovi projekta za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za promidžbu i marketinšku pripremu proizvoda, kao na primjer izrada i tisak promidžbenog materijala, izgradnja vizualnog identiteta, promotivne aktivnosti. Za ostale prihvatljive troškove, te uvjete natječaja saznajte na priloženom linku.

 

  • Program “Istraživanje, razvoj i inovacije!” za 2022. godinu – potpora se dodjeljuje kroz tri mjere: sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća, sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova i sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata

Prihvatljivi troškovi programa za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su na primjer troškovi osoblja angažiranog na aktivnostima primjenjivog istraživanja, ispitivanja ili eksperimentalnog razvoja, troškovi materijala i sitnog inventara te potrošnih resursa postojeće opreme, izrada nužnih studija i potporne dokumentacije, uspostavljanje konzorcija, troškovi putovanja i sastanka konzorcija. Za ostale prihvatljive troškove, te uvjete natječaja saznajte na priloženom linku.