Nacrt Lokalne razvojne strategije 2014-2020 LAG-a Brač je u prilogu!
direktan link.
 
Molim Vas pošaljite nam Vaše komentare, također pošaljite i svim zainteresiranim dionicima sa otoka Brača Nacrt Lokalne razvojne strategije. 
Molimo Vas da dostavite komentare najkasnije do 15.03.2016. godine na mail: voditelj.lagbrac@gmail.com ili u uredu LAG Brač, Vlačica 11/1, Supetar.