Brački vrtli d.o.o. u suradnji sa općinom Selca na otoku Braču organizira Seminar – Okrugli stol koji će se održati dana 01. prosinca 2018. godine (subota) u 11 sati u Selcima u prostoru „Galerije“, Trg Stjepana Radića bb (Pjaca).

Tema Seminara – Okruglog stola je:

-Plantažni i individualni uzgoj bajama, s posebnim osvrtom na Dalmatinske otoke (tehnologija

uzgoja, ekonomska isplativost nasada, poticaji i subvencije, sadnice i priprema terena),

-Pitanja i diskusija,

-Posjet nasadu bajama Brački vrtli d.o.o. u Selačkim zaseocima – Srida (eventualno).

Voditelj Seminara – Okruglog stola je Sinaj Bulimbašić.

Gosti/izlagači su:

  • Dr. Sc. Frane Strikić i Dr. Sc. Josip Gugić – Sveučilište u Splitu;

  • Mato Volarević – Rasadnik „Prud“ Metković;

  • Anđelko Katavić mag.oec – županija Splitsko-dalmatinska – Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu.